Atkins-dieten har som mål att reducera eller helt eliminera användandet av förädlade kolhydrater från ens diet och istället låta kosten bestå av protein och grönsaker. Syftet med dieten är att svälta kroppen på överskottsglukos som är den största orsaken till plötsliga fluktuationer i blodsocket. Överskottsglukos kommer i slutändan att blir lagrat som fett i kroppen och ökar den generella fettnivån. Man blir helt enkelt fetare av för mycket glukos.

Grundaren av Atkins-dieten, Dr Atkins, menar att det enda sättet att bränna fett som energikälla för kroppen är att eliminera kolhydrater från kosten.

Eftersom extra glukos lagras som fett så uppmanas man, enligt Atkins-dieten, att undvika överkonsumtion av kolhydrater. Detta eftersom ett litet snack eller mellanmål omedelbart omsätts av kroppen och effekten på blodet är snabb. Vid höga nivåer av blodsocker sätter kroppen igång med att pumpa ut insulin i blodet för att lagrat undan överskottsglukoset som fett, och på så sätt minska överskottet av blodsocker.

I samband med detta slutar kroppen att bränna överskottsfett och börjar istället lagra fett. Vår kropp har en stor möjlighet att lagra fett och ju mer glukos som finns i vårt blod, desto mer fett lagrar kroppen.

Istället uppmuntrar Atkins-dietet till konsumtion av grönsaker, protein, komplexa kolhydrater och naturliga frukter. Denna typ av föda innehåller rätt sorts kolhydrater som ger en balanserad och långsam ökning av blodsockret, vilket i sin tur gör att insulinutsöndingen blir minimal och då även fettlagringen.

Denna typ av föda innehåller också stora mängder fibrer vilket gör att transitionen från mat till glukos sker långsamt utan att orsaka ett överskott av glukos i blodet. Det gör också att sockerbehovet (sötsuget) blir minimalt vilket också gäller hungerkänslorna.

Atkins-dieten uppmuntrar alltså metabolismen av fett över kolhydrater. Detta eftersom vi ofta lagrar mer fett i vår kropp än vi egentligen behöver. Denna kroppsfunktion härstammar från våra förfäders tid när mat var en bristvara och det var viktigt att lagra all extraenergi man kunde.

Idag är detta inte längre en risk som vi i västvärlden ställs inför utan istället utgör överskottsfett på kroppen snarare en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

Inom ramarna för Atkins-dieten så är det inte fel att äta fett (vilket länge varit ett stort tabu). Risken är istället när man inte tillåter kroppen bränna fettet, vilket alltså sker när man äter för mycket mat med hög koncentration av kolhydrater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *