ISO-dieten är mycket populär bland de som avser att gå ner i vikt och samtidigt håller på med bodybuilding. Traditionellt trodde man att om man reducerar sitt intag av antal kalorier i sin diet, så skulle kroppsvikten därefter även den sjunka. Teoretiskt sett är detta korrekt, eftersom din kropp påbörjar att bli mindre, men vad som i själva verket händer är att förlusten av fett från kroppen även påverkar den övergripande muskelmassan. ISO-dieten motiveras enligt principen fela och försök igen och tar avstånd från ökandet av motion eller minskandet av kalorier för att minska kroppsfettet. Principen för ISO-dieten är istället att se över förhållandena i sin kost mellan protein, kolhydrater och fett vilket är en utstuderad väg att minska sitt kroppsfett på. Många är av uppfattningen att ett ökat intag av protein i sin diet per automatik för med sig en ökad och förbättrad muskeldensitet. Detta är inte sant och så heller inte ökandet av motion. Vad detta i stället åstadkommer är att dina celler berövas på sin energi och i takt med att de blir lösare misstar många effekten med muskelbortfall för regelrätt, hälsosam viktminskning.

mage

Vad den traditionella dieten gör är att lura dig att tro att du tappar vikt, eftersom du blir mer energisk, sällskaplig och har möjligheten att äta kolhydrater just som du behagar. Effekten är att kroppen inte känner sig hungrig, men baksidan blir att du inte tappar så mycket vikt som du vill. Det är en långsamtgående process och även när det ser ut att fungera är det i själva verket bara nära de resultat du från början hade hoppats på.

Effekten av ISO-dieten är däremot inledningsvis en större känsla av hunger och något avmattad styrka, men detta är som sagt bara i början. Principen med ISO-dieten är dock inte att kolla på mängden mat man konsumerar, utan i själva verket på vilken kvalitet den besitter. Vi kan alla enas om att fett inte är bra för vår övergripande hälsa, men när det kommer till bodybuilding och arbetet med att behålla muskelmassa är det det enda vi måste arbeta med. Protein kan vid en första anblick se ut som ett bättre alternativ till att öka muskelmassan, men kan även i mycket stor utsträckning ha motsatt effekt på grund av energisaknande egenskaper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *