GI-metoden, även känd som det glykemiska indexet används för att undersöka effekten på blodsockret av alla livsmedel som konsumeras. Produkter man hittat med väldigt höga mätningar av GI har en tendens att avsevärt höja blodsockret inom en mycket snäv tidsperiod och tillika framkalla en sänkning av blodsockret. Den effekt som olika GI-produkter har varierar från person till person.

Genom att konsumera livsmedel som ligger högt i det glykemiska indexet gör att du kommer känna behov av att äta tidigare nästa gång och även insulinet, fetthormonet, sprider sig snabbt till blodsockret. Detta hormon kommer konvertera all överskottsenergi till kroppsfett, vilket är en stor anledning till människors övervikt. När personer går på höga GI-dieter minskar chansen för dem att tappa eventuell övervikt.

Ola Lauritzson om GI

Om man däremot konsumerar livsmedel med lågt GI-värde, har personen en mer reell chans att effektivt och snabbt tappa vikt. Genom att personen har kontroll på sina behov, behov som skapas av sänkt blodsocker, kan denne i större utsträckning stå emot onödiga intag av socker eller fett. Genom att konsumera produkter med få kalorier och stärkelse, produkter med lågt GI-värde har man bättre kontroll och riskerar inte att gå upp i vikt i samma utsträckning.

Produkter med lågt GI-värde är integrerade i och framstående inom South Beach-dieten, eftersom de bryts ner väldigt långsamt. Fördelarna med att gå ner i vikt genom att följa det glykemiska indexet är att man inte behöver ta bort något speciellt livsmedel från sin diet. Snarare är man i högre utsträckning tillsagd att hålla koll på hur olika livsmedel påverkar blodsockernivån. Detta eftersom olika produkter påverkar personer olika.

En del vanliga produkter med högt GI-värde är hel- eller halvfabrikat med mycket stärkelse. En enklare och mer nyttig väg att gå är att få sina kolhydrater från fullkornsprodukter. Att undvika energidrycker och andra läskedrycker är en bra bit på vägen till att undvika produkter med höga GI-värden, speciellt om man avser att gå ner i vikt eller att bibehålla sin nuvarande vikt. GI-metoden används huvudsakligen av personer med diabetes för att hela tiden upprätthålla stadig blodsockernivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *